Side Navigation

X

EGYÉNI MÓDSZERTAN

Képzési programunk a leghíresebb európai színművészeti egyetemek tematikáját követi, természetesen minden elemét adaptálva a gyermekek életkorához, lelkéhez, egyéni verbális készségeihez!  

Hogy mélyebb, átfogóbb képet adjunk: egyéni módszertanunk lényege, hogy a gyermekek saját gondolataikon, érzéseiken keresztül fejezzék ki önmagukat. A kreativitás, a különböző készségek, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztése számunkra meghatározó irány, amelynek során diákjaink évről évre megtapasztalhatják a színészi létezés szabályait, amelyet színpadon, de akár a későbbi életük során is kiválóan fognak tudni alkalmazni a hétköznapi kommunikációban, vagy hallgatóság előtti bármilyen megmutatkozás során. 

Akadémiánk oktatói ezen módszertant tartják munkájuk során egyfajta vezérfonalnak és olyan tanítható metódusnak, amelynek elsajátítása alapelv lehet azon fiatalok számára, akik színpadra készülnek. De a hivatást választók mellett ennek a színpadi attitűdnek a gyakorlása azok számára is hasznos, akik személyiségfejlesztés, vagy retorikai tréning érdekében jönnének tanulni az Oberon Akadémiára. 

Képzésünkben a beszéd, a zene, és a tánc egymásra épülve jelenik meg, diákjaink különböző ritmus és koordinációs gyakorlatokon keresztül jutnak el  a koncentráció, azaz a szükséges fegyelem és figyelem megteremtéséig. Kifejezetten fontosnak tarjuk, hogy a zenés színészmesterség tantárgy bevezetése, illetve a művészi beszéd oktatása mellett, szakképzett logopédusokat is bevonjunk a közös munkába, hiszen az előadóművészet egyik legfontosabb sarokköve a tiszta és érthető beszéd.

KÉPZÉS IDŐPONTJAI

Szombat 10:00 – 14:00 Oberon csoport 

Szombat 14:00 – 16:30  Theseus csoport 

Vasárnap 10:00 – 14:00 Titánia csoport 

🌟KEZDŐ SZINT – „CSEMETÉK”🌟

A színészmesterséget két részre osztjuk. Diákjaink fél éven keresztül kizárólag nonverbális gyakorlatokon keresztül sajátíthatják el a szituatív gondolkodást, a színpadi feszültség megkonstruálásának, Illetve a jelen időben való létezésnek a szabályait.

A második félévben a gyerekek már kis kreatív írói műhelyek keretén belül saját élményanyaggal dolgozhatnak, továbbá belekóstolhatnak különböző dramaturgiai folyamatokba, illetve önmaguk megformálásán keresztül: a színészmesterség alapjaiba.

🌟KÖZÉPHALADÓ SZINT – „IFJONCOK”🌟

A középhaladó szinten hangsúlyosabbá válik a tánc, valamint a beszéd oktatása. Ebben az évben már zenés színészmesterség tantárgyból is tartunk év végi vizsgát. A színészmesterség órák során pedig kisebb-nagyobb jeleneteket építünk fel, közösen elemezzük az adott színdarab részleteket íly módon a diákjainknak lehetősége nyílik arra, hogy a szerepjátszás kényszerőból fakadó feszültségek nélkül nyerjenek betekintést egy-egy próbafolyamatba. 

🌟HALADÓ SZINT – „KIS PROFESSZOROK”🌟

A haladó szinten egy nagyszínpadi produkcióval állunk a közönség elé, melynek során minden gyermek egy teljes szerepet formálhat meg, és akár együtt is játszhat professzionális felnőtt színészekkel. A színészpalánták így a nagyoktól leshetik el a szakma igazi fortélyait és szépségeit. 

KOMPETENCIÁK

🎭 Önkifejezés – képzéseink segítik hallgatóinkat a bátor és szabad önkifejezés fejlődésében

🗣 Kommunikáció – színházi oktatásban a másokkal való kommunikáció az egyik leghangsúlyosabb elem. Így a diákok egyre bátrabban tudnak kapcsolatot létesíteni társaikkal.

✅ Problémamegoldás – foglalkozásaink során nagy hangsúlyt fektetünk a hallgató helyzetfelismerésének és ezen keresztül problémamegoldó készségeinek fejlesztésére

💃 Test-tudat – képzéseink között kiemelt szerepe van a táncnak és mozgásnak, amelyen keresztül a diákok mozgáskultúrája gazdagszik és felszabadul.

🎵 Zenei kompetenciák – zenés színészet képzésünk fontos része a diákok fejlődésének. Így szabadon és játszva ismerkednek a zene világával.